A Giao Ẩm-Trị tiểu thường xuyên, tiểu không tự chủ

Chủ Trị:
Trị tiểu thường xuyên, tiểu không tự chủ

A giao 120g
Lộc nhung 40g
Mẫu lệ 40g
Tang phiêu tiêu 40g

Ghi Chú:
Tán bột, uống lần 10g hòa với nước ấm, ngày 2 lần

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Contact Us