Soi ảnh hồi mới vào nghề mới thấy Trấn Thành thực sự sáng suốt khi quyết định “chỉnh nhẹ” bộ phận này nhưng chị em muốn đẹp trước hết cần nhớ 4 việc sau

Ở thời điểm hiện nay, có thể khẳng định Trấn Thành là một trong những nghệ sĩ đa tài bậc…

Tháng Mười Hai 5, 2023