Bá Tử Dưỡng Tâm Hoàn-Dưỡng tâm, an thần, tư âm, bỗ thận, trị lao tâm quá độ

Chủ Trị:
Dưỡng tâm, an thần, tư âm, bỗ thận, trị lao tâm quá độ, tâm huyết suy tổn, tinh thần hay bị hoảng hốt, sợ hãi, hồi hộp

Bá tử nhân 40g
Phục thần 10g
Đương quy 10g
Câu kỷ tử 30g
Mạch môn đông 10g
Thạch xương bồ 10g
Thục địa 20g
Huyền sâm 20g
Cam thảo 5g

Ghi Chú:
Tán bột, luyện với mật làm hoàn, ngày uống 20g

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Contact Us