Bạch Phụ Ẩm-Trị phong đàm nội trở, can phong khắc tỳ, ăn vào nôn ra

Chủ Trị:
Trị phong đàm nội trở, can phong khắc tỳ, ăn vào nôn ra

Bạch phụ tử 8g
Bán hạ 8g
Bạch cương tằm 8g
Đinh hương 8g
Nam mộc hương 8g
Thiên ma 8g
Thiên nam tinh 8g
Toàn yết 8g
Trần bì 8g
Xuyên ô 8g

Ghi Chú:
Tán bột mỗi lần dùng 4-8g hòa với nước ấm uống.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Contact Us