Bát Vật Thận Khí Hoàn-Dưỡng huyết, hoạt huyết, chắc răng, đen tóc

Chủ Trị:
Dưỡng huyết, hoạt huyết, chắc răng, đen tóc, trị thận âm bất túc, hư hỏa bốc lên, mặt đỏ, tai ù, chân lạnh, đờm đặc, tiêu khát

Đơn bì 12g
Phục linh 12g
Sơn dược 16g
Sơn thù 16g
Thục địa 32g
Trạch tả 12g
Hoàng kỳ 12g
Ngũ vị tử 4g

Ghi Chú:
Tán bột, làm hoàn, ngày uống khoảng 20g

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Contact Us