Bát Vị Giáng Áp Thang-Trị huyết áp cao do Can kinh nhiệt thịnh, làm mát gan

Chủ Trị:
Thanh can, tức phong. Trị huyết áp cao do Can kinh nhiệt thịnh, làm mát gan, đàm trọc ngăn trở ở trung tiêu, kèm chứng loét bao tử.

Đại Giả thạch 30g
Ngưu tất 15g
Đơn bì 15g
Câu đằng 15g
Hạ khô thảo 30g
Mã đâu linh 30g
Đan sâm 30g
Bạch tật lê 15g

Ghi Chú:
Sắc uống ngày 1 thang.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Contact Us