Cam Cúc Thang-Trị mắt mỏi, cay, mắt có màng

Chủ Trị:
Trị mắt mỏi, cay, mắt có màng

Chích thảo 40g
Cúc hoa 20g
Chi tử nhân 40g
Đại hoàng 20g
Hoàng cầm 40g
Hoàng liên 10g
Kinh giới huệ 40g
Mộc tặc sao 40g
Phòng phong 40g
Quyết minh tử sao 40g
Thạch cao 40g
Thạch quyết minh 20g
Thanh tương tử 40g
Thăng ma 20g
Tuyền phúc hoa 20g
Xa tiền tử 40g
Xuyên khung 20g

Ghi Chú:
Tán bột, mỗi lần dùng 12g uống sau bữa ăn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Contact Us