Cầm Liên Tứ Vật Thang-Thanh nhiệt lương huyết, trị kinh nguyệt đến sớm, trẻ nhỏ phần vinh bị nhiệt, huyết táo

Chủ Trị:
Thanh nhiệt lương huyết, trị kinh nguyệt đến sớm, trẻ nhỏ phần vinh bị nhiệt, huyết táo

Sinh địa 8g
Xuyên khung 8g
Đương quy 8g
Bạch thược 8g
Hoàng liên 8g
Hoàng cầm 8g

Ghi Chú:
Sắc uống

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Contact Us