Cam Thảo Tả Tâm Thang (甘草瀉心湯)

Cam Thảo Tả Tâm Thang (甘草瀉心湯)

Tên Pinyin: Gān cǎo xiè xīn tāng
Tên Tiếng Hoa: 甘草瀉心湯

Tác Giả: Trương Trọng Cảnh

Chủ Trị:
Thấp nhiệt uẩn kết bên trong dẫn đến khí cơ ủng trệ và huyết nhục bị thối rữa gây viêm loét vùng hầu họng và vùng nhị âm

Cam thảo 12g
Hoàng cầm 9g
Nhân sâm 9g
Can khương 9g
Hoàng liên 3g
Đại táo 4 quả
Bán hạ 12g

Ghi Chú:
Sắc uống

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Contact Us