Cầm Truật Thang

Cầm Truật Thang

Tác Giả: Hải Thượng Lãn Ông

Chủ Trị:
Trị thai động không yên, bụng đau, phòng xẩy thai

Hoàng cầm 40g
Bạch truật 20g

Ghi Chú:
Sắc uống

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Contact Us