Cầm Truật Tứ Vật Thang

Cầm Truật Tứ Vật Thang

Tác Giả: Tôn Tư Mạo

Chủ Trị:
Trị rong kinh (kinh nguyệt ra quá nhiều) do nhiệt

Thục địa 8g
Xuyên khung 4g
Đương quy 8g
Bạch thược sao 8g
Hoàng cầm 8g
Bạch truật 8g

Ghi Chú:
Sắc uống

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Contact Us