Cẩu Tích Ẩm-Trị trúng phong bại liệt

Cẩu Tích Ẩm

Tác Giả: Tạ Đình Hải

Chủ Trị:
Trị trúng phong bại liệt

Cẩu tích 12g
Đỗ trọng 8g
Hải phong đằng 4g
Mộc qua 8g
Tần giao 4g
Ngưu tất 8g
Quế chi 4g
Quy vĩ 40g
Tang chi 4g
Tục đoạn 4g
Thục địa 20g
Tùng tiết 4g

Ghi Chú:
Sắc uống

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Contact Us