Chân Vũ Thang-Ôn dương lợi thủy, trị phù do tỳ thận dương hư, tiểu không thông lợi, sợ lạnh, bụng đau

Chân Vũ Thang

Tác Giả: Trương Trọng Cảnh

Chủ Trị:
Ôn dương lợi thủy, trị phù do tỳ thận dương hư, tiểu không thông lợi, sợ lạnh, bụng đau

Phụ tử chế 8g
Bạch phục linh 12g
Bạch thược 12g
Bạch truật 12g
Sinh khương 3 lát

Ghi Chú:
Sắc uống

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Contact Us