Có được mang Xá Lợi bên người không? Nên tôn trí thờ Xá Lợi như thế nào cho đúng?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Contact Us