Có nên khắc tên người hiến cúng vào tượng Phật, Kinh sách không?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Contact Us