Có phải không lạy tất cả các vị Phật sẽ bị các Ngài quở trách?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Contact Us