Cứu Âm Bảo Nguyên Thang-Cứu âm, bảo nguyên, giúp chống nhiệt độc lan tràn

Tác Giả: Sa Đồ Mục Tô

Chủ Trị:
Cứu âm, bảo nguyên, giúp chống nhiệt độc lan tràn

Hoàng kỳ 4g
Sơn dược 4g
Mạch môn 6g
Sa sâm 4g
Thục địa 8g
Đơn bì 4g
Hắc đậu (sao) 12g
Chích thảo 4g

Ghi Chú:
Sắc uống

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Contact Us