Đại Sài Hồ Thang

Đại Sài Hồ Thang

Tác Giả: Trương Trọng Cảnh

Chủ Trị:
Ngoại giải thiếu dương, nội tả nhiệt kết. Trị chứng thiếu dương chưa giải, lúc nóng lúc lạnh, buồn nôn, phiền uất, bụng ngực đầy tức, táo bón, miệng đắng, mạch huyền

Sài hồ 12g
Chỉ thực 8g
Hoàng cầm 8g
Bạch thược 12g
Đại táo 4 quả
Bán hạ 8g
Đại hoàng 10g
Sinh khương 3 lát

Ghi Chú:
Sắc uống.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Contact Us