Đại Thất Ly Tán (大七离散)

Đại Thất Ly Tán (大七离散)

Tên Pinyin: Dà Qī Lí Sàn
Tên Tiếng Hoa: 大七离散

Chủ Trị:
Hóa ứ, tiêu thũng, chỉ thống, chỉ huyết, nội thương, sưng đau

Tự nhiên đồng 1g
Thổ miết trùng (cam thảo chế) 3g
Đại hoàng (tửu chế) 4g
Cốt toái bổ 6g
Đương quy vĩ (tửu chế) 6g
Nhũ hương 4g
Một dược 4g
Bằng sa 4g
Huyết kiệt 4g
Tam thất 4g
Băng phiến 2g

Ghi Chú:
Tán bột, mỗi lần dùng 2g với rượu hoàng tửu, trong uống ngoài thoa.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Contact Us