Đào Hồng Tứ Vật Thang (桃紅四物湯)

Đào Hồng Tứ Vật Thang (桃紅四物湯)

Tên Pinyin: Táo Hóng Sì Wù Tāng
Tên Tiếng Hoa: 桃紅四物湯

Tác Giả: Y Tông Kim Giám

Chủ Trị:
Dưỡng huyết, hoạt huyết, khử ứ, trị các chứng thống kinh, sau khi sanh ác huyết không ra hoặc ra ít, bụng dưới đau, nơi đau có thể thấy hòn cục

Đào nhân 8g
Hồng hoa 10g
Thục địa 21g
Xuyên khung 6g
Đương quy 12g
Bạch thược 15g

Ghi Chú:
Sắc uống

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Contact Us