Đạo Xích Tán

Đạo Xích Tán

Tác Giả: Tiền Ất

Chủ Trị:
Âm hư thủy đình, thanh tâm, lương huyết, lợi thủy. Chủ trị ho mà ói khan, có thai bị nôn mửa, tâm phiền khó ngủ, tiểu khó, tiểu gắt.

Sinh địa 20g
Trúc diệp 12g
Mộc thông 8g
Cam thảo 8g

Ghi Chú:
Sắc uống nóng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Contact Us