Đế Đương Thang

Đế Đương Thang

Tác Giả: Trương Trọng Cảnh

Chủ Trị:
Thái dương bệnh 6-7 ngày biểu chứng vẫn còn, người phát cuồng bởi có nhiệt ở hạ tiêu, bụng dưới cứng đầy, đau mà không thích ấn, tiểu tiện tự lợi, đại tiện có huyết, kinh nguyệt bế.

Thủy điệt (sao đen) 3 con
Mang trùng (bỏ đầu, chân, cánh) 2 con
Đào nhân 10 hạt
Đại hoàng 16g

Ghi Chú:
Sắc uống. Đại hoàng để riêng khi thuốc sắc gần được mới bỏ vào sắc 10 phút.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Contact Us