Dị Hoàng Thang

Dị Hoàng Thang

Tác Giả: Phó Thanh Chủ

Chủ Trị:
Thấp nhiệt ở hạ tiêu, hoàng đới có mùi tanh hôi

Sơn dược sao 12g
Khiếm thực 12g
Hoàng bá (tẩm muối sao) 3g
Xa tiền tử (tẩm rượu sao) 2g
Bạch quả 10 trái (đập giập)

Ghi Chú:
Sắc uống

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Contact Us