Đừng vội oán trách nghịch cảnh vì nó đang tôi luyện con người bạn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Contact Us