Không muốn cuộc sống nghèo khổ thì đừng cưỡng đoạt vật chất của người khác

Bạn chẳng thể giàu có lâu dài nếu cứ đi cướp giật của người khác. Bạn cướp được của người thì người cũng cướp được của bạn. Bạn cướp của người, rồi người lại cướp của bạn. Cái vòng luẩn quẩn ấy, cuối cùng chỉ đem lại cuộc sống vất vả khổ đau cho chính bản thân bạn mà thôi. Vì vậy, không muốn nghèo khổ thì đừng cưỡng đoạt vật chất của người khác.

Người xưa luôn tự răn dạy bản thân và con cháu về câu “đói cho sạch, rách cho thơm”, những ai đang tâm cưỡng đoạt của người khác chắc chắn sẽ phải trả nghiệp báo nặng, không sớm thì muộn.

Nói một cách đơn giản, “nhân quả báo ứng” chính là làm thiện được quả báo thiện, còn làm các điều ác bị quả báo ác. “Luật nhân quả” chính là phương thức, qui tắc cùng định luật cố định của nhân quả báo ứng.

Còn nói rõ hơn, những hành vi thuộc ác chủ yếu là “thập ác và ngũ nghịch”. Mỗi hành vi xấu ác, đều phải chịu ác báo tương xứng với hành vi đó. Vả lại, căn cứ vào những hành vi xấu ác nặng hay nhẹ mà có quả báo khác nhau. Làm mười điều ác, sau khi chết chắc chắn phải thọ khổ trong địa ngục, còn tạo ác nhẹ hơn, sau khi chết chuyển sinh thọ khổ trong loài ngạ quỉ, nếu tạo ác nhẹ hơn nữa, thọ khổ trong loài súc sinh.

Trong Đạo Phật có ghi, trộm cắp: Sẽ bị quả báo nghèo khổ, tài sản bị người khác chiếm đoạt… (Hễ tài vật hoặc đồ dùng của người khác,chưa được sự đồng ý của họ mà ta tự lấy dùng hoặc chiếm đoạt, đều thuộc trộm cắp).

nhan-qua-bao-ung phunutoday

Có câu chuyện thâm sâu như sau:

Vào thời nhà Minh có một người đàn ông giàu có tên là Từ Trì, và ông ta sống gần một người tên là Từ Bát. Thấy nhà Từ Bát to và đẹp, Từ Trì tìm mọi cách để có được nó. Tuy nhiên Từ Bát không có ý định bán ngôi nhà. Từ Trì đã dụ dỗ con trai của Từ Bát đánh bạc đến khi khuynh gia bại sản, cuối cùng Từ Bát chỉ có thể bán lại ngôi nhà cho Từ Trì. Từ Bát rất giận người con trai và cuối cùng đã qua đời trong phẫn uất.

Chẳng bao lâu sau, ba người con trai và năm người cháu của Từ Trì đều bị bệnh nặng. Trong giấc mơ Từ Trì mơ thấy ông nội nói rằng: “Tai họa của mày sắp đến rồi đấy! Mày có còn nhớ đã có được căn nhà như thế nào không? Vì điều đó, Từ Bát đã kiện mày ở Âm phủ.” Từ Trì rất sợ hãi.

Sáng sớm hôm sau, Từ Trì đi đến miếu Thành Hoàng để cầu cúng. Ngay khi vừa vào miếu, ông ta đã gặp một người ăn xin đang nhìn mình với vẻ kinh ngạc. Khi có người hỏi nguyên nhân tại sao, ông ấy nói khẽ: “Tối qua khi ngủ ở trong miếu, tôi thấy ai đó đang cầm một bản cáo trạng, kiện Từ Trì vì đã dụ dỗ con trai ông ấy đánh bạc, khiến họ khuynh gia bại sản. Không ngờ hôm nay lại gặp Từ Trì đến đây để cầu cúng. Vì thế tôi rất kinh ngạc.” Từ Trì nghe thấy vậy càng thêm hoảng sợ.

nhan-qua-bao-ung1 phunutoday
Tự thân vận động chứ đừng cướp không của ai cái gì

Quả thật, trong vòng một năm, Từ Trì bị bệnh nặng và qua đời. Không lâu sâu, các con trai và cháu của ông ta cũng qua đời.

Vì tham lam ngôi nhà của người khác, Từ Trì đã bày mưu khiến con trai của Từ Bát trở nên xấu xa, sau đó khiến cha con họ bất hoà, và cuối cùng khiến họ khuynh gia bại sản, mang cái tâm thật là hiểm ác! Tài sản của một người là do phúc phận của họ mà ra, không phải bằng âm mưu hãm hại mà có thể đạt được. Của cải không phải của mình thì không thể có được, của cải bất nghĩa cũng không thể nhận lấy.

Xét cho cùng có bao nhiêu của nả cuối cùng cũng không thể tiêu khi đã nhắm mắt xuôi tay. Chỉ có người thành tâm tu Chính Pháp mới có thể tiêu trừ mọi khổ nghiệp nơi trần thế để viên mãn, thoát luân hồi chuyển kiếp vốn là bể khổ của mọi sinh mệnh.

Ngọc An

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Contact Us