Miệng nói lời nghiệt ngã thì phúc mệnh bị phá hư

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Contact Us