Niệm Phật khi đi nhà vệ sinh có mang tội không? có nên trì Chú Đại Bi ở phòng trọ không?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Contact Us