Sa Di luật nghi yếu lược (Thượng – Hạ)

Hình ảnh có liên quan
 Đệ-Tử, Bồ-Tát-giới, chùa Vân-Thê Sa-Môn Châu-Hoằng biên-tập.
Thích Tâm Châu dịch chữ Hán ra chữ Việt
 
 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Contact Us