Sa Di luật nghi yếu lược

Kết quả hình ảnh cho Sa Di luật nghi yếu lược
Chủ giảng: Lão pháp sư Thích Tịnh Không 
Giảng tại Hoa Tạng Đồ Thư Quán, Đài Loan, năm 1994
Chuyển ngữ: Bửu Quang tự đệ tử Như Hòa – Giảo chánh
Nhuận sắc: Minh Tiến & Huệ Trang

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Contact Us