Tổng Bí thư tiếp các tân Đại sứ Việt Nam ở nước ngoài

Tổng Bí thư tiếp các tân Đại sứ Việt Nam ở nước ngoài

Tổng Bí thư tiếp các tân Đại sứ Việt Nam ở nước ngoài

Cùng dự tiếp có Trưởng ban Đối ngoại Trung ương Hoàng Bình Quân; Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh.

Tổng Bí thư tiếp các tân Đại sứ Việt Nam ở nước ngoàiTổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chúc mừng các Đại sứ, Trưởng cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài vừa được giao trọng trách, chuẩn bị lên đường mang vinh quang về cho Tổ quốc; hoan nghênh các Đại sứ, Trưởng cơ quan đại diện đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng mọi mặt, cả về kiến thức, tâm thế, nhận thức rõ cả thuận lợi và khó khăn, vinh dự và trách nhiệm.

Tổng Bí thư chỉ rõ thực hiện chủ trương hội nhập toàn diện, môi trường, địa bàn hoạt động ngày càng rộng lớn hơn, yêu cầu nhiệm vụ ngoại giao ngày càng cao hơn, đòi hỏi các Đại sứ, Trưởng cơ quan đại diện phải không ngừng nâng cao trình độ, trau dồi kiến thức, ngoại ngữ, đổi mới phong cách, phương thức hoạt động… Đại sứ đặc mệnh toàn quyền là thay mặt cả nước, tác chiến tại chỗ, xử lý giải quyết nhiều công việc liên quan đến lợi ích quốc gia, dân tộc, trong đó có những việc cụ thể và cả những việc lâu dài, có ý nghĩa chiến lược.

Có thể bạn quan tâm  Top 15 truyện ngôn tình bác sĩ cực hay nên tìm đọc ngay

Các Đại sứ, Trưởng cơ quan đại diện cần nắm vững đường lối quan điểm của Đảng, chủ trương chính sách của Nhà nước, cả đối nội và đối ngoại, nhằm thực hiện mục tiêu cao nhất là tạo môi trường hòa bình, ổn định, tranh thủ tối đa các nguồn lực cho công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; cảnh giác trước mọi cạm bẫy, cám dỗ, làm thất bại âm mưu diễn biến hòa bình của các thế lực thù địch; thực hiện triệt để phương châm “dĩ bất biến, ứng vạn biến.”

Tổng Bí thư căn dặn các Đại sứ, Trưởng cơ quan đại diện cần đi nhiều, tiếp xúc rộng, nắm vững tình hình thực tiễn tại địa bàn, tiềm năng thế mạnh và mong muốn của bạn trong việc phát triển quan hệ với Việt Nam; vận dụng phong cách ngoại giao Hồ Chí Minh vào thực tiễn công tác, giữ vững tư thế ngoại giao, không chỉ ở hình thức mà quan trọng là ở nội dung, nâng cao bản lĩnh, trình độ, minh mẫn, sắc bén trong mọi tình huống.

Tổng Bí thư nhấn mạnh, trong thời đại ngày nay, đối ngoại luôn gắn liền với đối nội, các cơ quan đại diện là hình ảnh, là bộ mặt của Việt Nam ở nước ngoài, làm sao quảng bá, giới thiệu rộng rãi về đất nước, con người, dân tộc, văn hóa Việt Nam với bạn bè quốc tế, đồng thời tiếp thu có chọn lọc những tinh hoa của nhân loại để bổ sung, phát triển cho trong nước. Các Đại sứ, Trưởng cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài cần chăm lo nghiên cứu, học tập những cái hay, cái mới, kinh nghiệm của bạn, tham gia đóng góp xây dựng đường lối, chính sách ở trong nước.

Có thể bạn quan tâm  Đàn ông yếu sinh lý có ngoại tình không? Nguyên nhân tại sao?

Tổng Bí thư nhắc nhở, trong triển khai đường lối đối ngoại độc lập tự chủ, đa dạng hóa, đa phương hóa, cần có trọng tâm trọng điểm, chú trọng tính thiết thực, hiệu quả. Cùng với xu thế hội nhập ngày càng sâu rộng của đất nước, cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài ngày càng đông hơn và luôn hướng về Tổ quốc. Các Đại sứ, Trưởng cơ quan đại diện cần quan tâm hơn nữa công tác cộng đồng, công tác bảo hộ công dân, để các cơ quan đại diện thực sự là những mái ấm quê hương.

Tổng Bí thư đặc biệt lưu ý, các cơ quan đại diện phải phát huy tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái, xây dựng tổ chức Đảng, cơ quan trong sạch vững mạnh theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 Khóa XI, phát huy vai trò tiên phong gương mẫu của người đứng đầu. Tổng Bí thư mong rằng các Đại sứ, Trưởng cơ quan đại diện sẽ nỗ lực phấn đấu, hoàn thành tốt nhiệm kỳ công tác của mình, xứng đáng với niềm tin cậy và sự mong đợi của Đảng, Nhà nước và nhân dân.

Trong không khí thân mật, đầm ấm, các Đại sứ, Trưởng cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài bày tỏ niềm vinh dự được Đảng, Nhà nước tin tưởng giao nhiệm vụ, đồng thời nhận thức rõ đây cũng là trách nhiệm lớn trước Tổ quốc, trước nhân dân; cam kết sẽ nêu cao tinh thần đoàn kết, chủ động, tích cực triển khai đường lối, chính sách đối ngoại của Đảng, Nhà nước Việt Nam, tăng cường sự hiểu biết và quan hệ hợp tác giữa Việt Nam với các nước theo hướng thiết thực, hiệu quả hơn, vì lợi ích của quốc gia, dân tộc./.

Có thể bạn quan tâm  Ngoại tình không tình dục – Đâu cần lên giường mới có thể gọi là lừa dối
scroll to top