Trời và Thượng Đế phải chăng chỉ là một? Phải chăng Phật giáo là một tín ngưỡng vô thần?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Contact Us